CIENS

Flere tanker i hodet

Copyright: CIENS

Copyright: CIENS

Hvordan beholder vi luften frisk og vannet rent når byene vokser seg større og større?

Hvordan kan byene ha en bærekraftig utvikling i boligutbygging, transport og næringsliv? Dagens miljøutfordringer krever at forskere med ulik bakgrunn samarbeider på tvers. CIENS er et samarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og UiO. Omkring 500 forskere er samlet under samme tak i Forskningsparken ved Blindern.

Målet er at samarbeid på tvers av naturvitenskap og samfunnsvitenskap, med både grunnforskning og anvendt forskning, skal gi gode løsninger på mange av de problemene som samfunnet står overfor.

I CIENS-instituttene har vi kunnskap om vann, luft, klima, natur, meteorologi, oseanografi og transport, byplanlegging og styring og organisering av samfunnet. Vi samarbeider under mottoet: «Flere tanker i hodet».

Disse er med i CIENS:

  • CICERO Senter for klimaforskning
  • Meteorologisk institutt (met.no)
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • Universitetet i Oslo

 

 

Kontakt:
Inger Lise Næss | 45277566 | inger.lise.nass@nibr.no | www.ciens.no