CIENS: Norsk institutt for by- og regionforskning

Flom i provinsen Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Vladimir Platonow/Agência Brasil

Flom i provinsen Rio de Janeiro, Brasil.
Foto: Vladimir Platonow/Agência Brasil

Mennesker, samfunn og vann

Mye av ekstremværet knyttet til klimaendringene handler om vann: Store nedbørsmengder og varmere temperaturer fører til flom, issmelting og at verdenshavene stiger.

Mennesker lever av vann og med vann tett på livet i store deler av verden. Hvordan påvirkes mennesker og samfunn av klimaendringene?

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) jobber med prosjekter i ulike deler av verden der vi spør:

  • Hvordan påvirker ekstreme klimahendelser , som flommer, sosial ulikhet og styringen av byer?
  • Hvilke planleggingsverktøy kan skape robuste og bærekraftige byer i framtiden?
  • Hvordan forholder ulike byer seg til sårbarhet og risiko forårsaket av klimaendringer?

I vår bod kan du lære litt om hva vi har funnet ut av.

 

Kontakt:
Inger Lise Næss | 45277566 | ingerlisen@nibr.no|
www.nibr.no