CIENS: Norsk institutt for luftforskning

Gift på avveie

Det er påvist mange kjemikalier i vann og hav, og en del er meget giftige stoffer. Noen av disse er funnet i områder der det ikke finnes industri eller andre kilder til utslipp av forurensninger. Hvordan er det mulig? De tar luftveien! Miljøgifter kan fraktes mange tusen kilometer i luften før de faller ned på jord, hav og vann. Der kan de bli tatt opp av dyr og mennesker. Vi skal følge kjemikaliene på denne reisen og finne ut mer om sammenhengen mellom luft og vann.

Kontakt:
Sonja Grossberndt | 63898245 | sg@nilu.no |
www.nilu.no