CIENS: Transportøkonomisk institutt

Prøv deg som forsker!

Prøv deg som TØI-forsker.  Foto: Harald Aas

Prøv deg som TØI-forsker.
Foto: Harald Aas

Er det slik at folk som sier de er mest miljøvennlige, også er de som kjører minst bil? Bruker de oftere kollektivtransport og sykkel enn de som sier de ikke er så opptatt av miljøet? Dette er noe av det vi ønsker at du skal hjelpe oss med å finne svar på under årets Forskningstorg. For hos oss kan du forsøke deg som forsker.

Med refleksvest og spørreskjema blir du sendt ut på torget som intervjuer. Tilbake på standen skriver du dataene inn på en PC og deretter viser vi hvordan du kan analysere dem.  Kanskje dette gir deg lyst til å bli samfunnsforsker?

På standen vår kan du også gjennom et enkelt PC-spill teste deg hvor god du er til å oppdage farer i trafikken.

 

Kontakt:
Harald Aas | 92605899 | ha@toi.no | www.toi.no