CIENS: UiO, Institutt for geofag og Kjemisk Institutt

Fjern CO2 fra store utslipp

Copyright: T.A. Thorsen/UiO

Copyright:
T.A. Thorsen/UiO

Fangst og lagring av CO2 i grunnen kan være en av løsningene for å redusere effektene av store menneskeskapte klimautslipp.

Bruk av de fossile energikildene kull, olje og gass gir utslipp av CO2. Kan du tenke deg en hverdag uten fossile energikilder? Hvor og hvordan kan vi fange CO2, og hvor kan vi kvitte oss med klimagassen? Kan det være skadelig for miljøet, og hva vil det koste?

Vi ved UiO kan mye om tiltak som er lite brukt i dag. Men det er behov for mer forskning og kunnskap for å kunne ta disse i bruk i stor skala, for å kunne redusere kostnadene og for at det skal bli trygt og sikkert også i framtiden. Møt studenter og forskere fra forskningsfronten i CIENS-boden. Opplev hvordan fangst og lagring av CO2 virker på vår stand, eller snakk med oss om andre aktuelle miljø- og klimaspørsmål.

 

Kontakt:
Thor A. Thorsen | 41223956 | t.a.thorsen@geo.uio.no  | www.uio.no