HiOA, Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag

Svaret blåser med vinden

Copyright: Colourbox

Copyright: Colourbox

For å stanse klimakatastrofe må olje, gass og kull erstattes med vind, vann og sol.

Kan forskere og journalister bidra til at folk jobber mer aktivt mot klimakatastrofe? Hvilken rolle spiller mediene i å forsvare framtidens generasjoner? I forskningsprosjektet Climate Crossroads forsker vi på hva det er i mediene og i politikken som hindrer en slik omstilling av Norge.

Vi vil vise et eksempel på en klimaløsning: Forskere i Concerned Scientists Norway og deler av norsk fagbevegelse foreslår å etablere 50.000 arbeidsplasser i havvind de nærmeste 20 årene. Besøk oss, og diskuter med oss!

 

Kontakt:
Andreas Ytterstad | 90663316 | andreas.ytterstad@hioa.no | www.hioa.no