HiOA, Institutt for bygg- og energiteknikk.

Hold varmen inne og muggsoppen ute!

Varmepumper flytter energi fra et kaldt til et varmere sted. De siste ti årene har salget av varmepumper økt kraftig. På denne standen kan du se en vann til vann varmepumpe i aksjon og lære om hvordan den fungerer.

Vann kan i denne sammenhengen utnyttes som energibærer, det vil si som transportør av energi. Vann i form av vanndamp finnes i lufta, både ute og inne. Lær om

Copyright: Bente Hellum

Mucor plumbeus
Copyright: Bente Hellum

fordampningsavkjøling, inneklima og luftfuktighet på denne standen!

Vann og fuktighet er også en fiende i norske hjem. Det finnes en rekke ulike sopptyper som vil trives i fuktige bygninger. For å skille de ulike soppene fra hverandre må man studere prøver i mikroskop. Kom og se sopper i gigaformat!

 

Kontakt:
Habtamu Bayera | 450 04 121 | habtamu-bayera.madessa@hioa.no |
www.hioa.no