Bioforsk

Kom og lær om algedyrking sildrende vann og saftige sølekaker.

Det ligger et enormt næringspotensial i tang og tare. I tillegg utgjør marine alger en miljøvennlig og bærekraftig ressurs som ikke konkurrerer med landbaserte produksjoner. Hvilke algesorter lar seg dyrke kommersielt?

Lær mer om algedyrking og se hva vi kan bruke de marine algene til.

Hva er jord og erosjon? Hva skjer når flomvann renner gjennom jordbrukslandskapet. Sølekaker er uskyldig moro og helt ufarlig, selv om det blir skite fingre og møkkete klær.

Men hva skjer hvis det renner vann på bakken og tar med seg ssøle ut i bekken eller ut i et lite vann?.

Besøk oss vår bod og få svar på spørsmålene!

Kontaktinformasjon: Morten Günther – 419 09 837

epost: morten.gunther@bioforsk.no

www.bioforsk.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.