Norges vassdrags- og energidirektorat

Varsler enda mer flom i fremtiden

Flomvarslinga1_Foto_Hilde_Harket_1228

Hvordan kan flomvarslerne til NVE være på kontoret i Oslo og vite når det kommer flom i Gudbrandsdalen?
Foto: Hilde Totland Harket/NVE

De siste årene har det vært usedvanlig mye flom i Norge. Ifølge NVEs forskere skal det bli enda mer.

I tillegg til at flom kan utgjøre stor fare for liv og helse, er også de økonomiske konsekvensene store når bebyggelse, infrastruktur og jordbruksområder ødelegges. Derfor er det viktig å vite når flommen kommer og kunne forutse hvor stor den blir.

På NVEs stand kan du lære mer om hva flom er, hvordan den oppstår og hvordan vi i NVE varsler flom. I tillegg viser vi noen eksempler på hvordan vi kan tilpasse samfunnet til mer flom, slik at alt vannet gjør minst mulig skade.

 

Kontakt:
Heidi Bache Stranden | 22959492 | hrb@nve.no |
www.nve.no