Norges veterinærhøgskole

Mirakelfisken fra Ganges

Copyright: Kim Egenes

Copyright: Kim Egenes

Sebrafisken har egenskaper som kan revolusjonere behandlingen av hjertesykdommer.

Ved Norges veterinærhøgskole forskes det ikke bare på fiskehelse, men også på hvordan egenskaper i fisken kan nyttes. Sebrafisken, for eksempel, har cirka 24.000 gener, like mange som mennesket. Denne fisken kan komme til å bidra i utviklingen med å helbrede flere krefttyper, samt Parkinsons sykdom og Alzheimer. Du kan se mirakelfisken og lære mer om hvordan fiskeforskningen kan hjelpe oss mennesker.

På vår stand kan du se hvordan veterinærkunnskap om husdyr og fisk får enorm nytte langt ut over vanlig oppdrett.  For de yngste har vi også tatt med oss noen husdyr som trenger hjelp fra unge dyrleger.

 

Kontakt:
Birgitte Bye| 95918879 | birgitte.bye@nvh.no | www.nvh.no