Norsk Maritimt Museum

Slik bygde de båtene for 500 år siden

Copyright: Sarah Fawsitt/NMM

Copyright: Sarah Fawsitt/NMM

Hvordan kan et flatklemt skipsvrak fra 1500-tallet opprinnelig ha sett ut?

Hvorfor ble det funnet så mange skipsvrak på ett og samme område i forbindelse med utbyggingen av Barcoderekka, på et sted i Oslo sentrum som i dag er tørt land? Og hvordan så båten ut i gamledager?

Ved hjelp av digitale rekonstruksjoner, bruk av 3D-verktøy og bygging av fysiske modeller kan vi lære om tidligere tiders båt- og skipsbyggingsteknikker. Vi kan også lære mer om den tidligere organiseringen av Oslo havn, samt hvorfor tidligere aktive havneområder i dag er landfast jord.

På Forskningstorget får du se eksempler på både digitale arbeidsmetoder, arkeologiske funn og uttesting av en rekonstruert lensepumpe basert på pumpefunn i en av Barcodebåtene.

 

Kontakt:
Lin Hobberstad | 48950856 | Lin.Hobberstad@marmuseum.no | www.marmuseum.no