Språkbanken: Nasjonalbiblioteket og Norsk lyd og blindeskriftbibliotek

Et hav av ord

Dykk blant milliarder av ord, gjør pc-en svømmedyktig i lesing!

Ved Nasjonalbiblioteket og Norsk lyd og blindeskriftbiblioteks stand vasser du i nyttige ressurser for skolearbeid, undervisning, studier og forskning. Alt basert på grunnleggende språkteknologisk forskning og utvikling.

  • Språkspill: tren grammatikk, lær ord og fakta
  • Klarer du å skrive navnet ditt i punktskrift?
  • Søk i ordhavet: hvilke ord brukes mest?
  • Brosjyre_illustrasjon_bla¦èTalesyntesen Brage: lær pc-en å lese

Kanskje våre ressurser kan hjelpe deg i havn med en oppgave, en artikkel eller en rapport?

 

Kontakt:
Johanne Ostad | 90552758 | Johanne.Ostad@nb.no | www.nb.no
Mari Myksvoll | 41410879 | Mari.Myksvoll@nlb.no | www.nlb.no