UiO, GliaLab, Avd. for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag og Norsk Senter for Molekylærmedisin

De mystiske vannkanalene

Bilde tatt med to-foton lasermikroskop. Her sees gliaceller (grønne) og blodårer (røde). Vannkanalene sitter i gliacellene der de omkranser blodårene.  Foto: Gry Fluge Vindedal, ikke publisert.

Bilde tatt med to-foton lasermikroskop. Her sees gliaceller (grønne) og blodårer (røde). Vannkanalene sitter i gliacellene der de omkranser blodårene.
Foto: Gry Fluge Vindedal, ikke publisert.

Visste du at nesten 80 prosent av hjernen din er vann?

I hjernen har vi noe som kalles vannkanaler. Det har lenge vært et mysterium hvilken funksjon vannkanalene har. Nylig fant vi ut at de er hjernens rengjøringsmaskiner. De øker vanngjennomstrømningen i hjernen og renser den for avfallsstoffer.

Samtidig kan de gjøre vondt verre ved for eksempel hjerneslag eller hodeskade. Ved slike skader kan det bli for mye vann i hjernen. Vannkanalen øker vanntransporten til hjernen, noe som kan være livstruende. Derfor forskes det på å lage medisiner som blokkerer vannkanalene.

Nå kan du være med oss og studere vannkanalenes funksjon med avanserte lasermikroskop. Gjennom et vindu i hodeskallen ser vi inn i hjernebarken på bedøvete forsøksmus. Kom og se hva vi finner!

Kontakt: 
Professor Erlend A. Nagelhus, tlf: 91 73 63 16, e.a.nagelhus@medisin.uio.no    www.ncmm.uio.no/research/groups/glio-vascular-imaging/