UiO, Institutt for biovitenskap

Liker fisk musikk?

Det er i dag 100 ganger mer menneskeskapt lyd i havet enn for bare 50 år siden.

Fisk har veldig god hørsel, og mange fiskearter lager spesielle lyder for å kommunisere. For eksempel lager torsken gryntelyder. Mennesket produserer også lyd i havet, blant annet med motorbåter og seismikk ved oljeleting. Blir fisken plaget av dette? Hvordan påvirkes den egentlig av lyden?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHos oss kan du lære mer om fiskens hørsel, lytte til eksempler på fiskelyder og lære om hvordan lydstøy påvirker marine dyr. Vi har også akvarier med dyr fra havet som du kan se og kjenne på.

 

Kontakt:
Hans Erik Karlsen | 92832320 | h.e.karlsen@ibv.uio.no |
mn.uio.no/iby