UiO, Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for fysiologi

Hva skjer i hjernen din?

Hjernen Copyright: UiO

Hjernen
Copyright: UiO

Akkurat nå, mens du leser denne teksten, farer milliarder av elektriske signaler gjennom cellene i hjernen din. 

Hva er hukommelse? Hva er bevissthet?  Hva skjer i hjernen din når du føler noe? Hvordan kan elektriske impulser kode tanker? Men hva er egentlig disse gåtefulle hjerneprosessene? Vår forskergruppe prøver å finne svarene.

Hos oss kan du:

  • Se hjernebølger
  • Se levende hjernevev og hjerneceller
  • Se og høre hjernecellene sende signaler til hverandre
  • Se matematiske modeller av hjernecellenes signaler

Kom og få et innblikk i hva som foregår i hjernen din!

 

Kontakt:
Johan Storm | 22851246 | j.f.storm@medisin.uio.no | www.med.uio.no/imb/forskning/grupper/hjernesignaler/index.html