UiO, Naturhistorisk museum

Livet i ferskvann

Vann er grunnlaget for alt liv på Jorda.

R+©ye

Copyright: Naturhistorisk museum

For å kunne forvalte denne viktige ressursen best mulig er det viktig å forstå mest mulig. Vi forsker derfor på livet i ferskvann og effekter av ulike miljøinngrep på fisk. Besøker du boden vår kan du få svar på for eksempel: Hva spiser en fisk? Hvordan bestemmes alderen på fisk og hvordan ser den ut inni? Og hvem er hvem blant insektene som lever under vann?

Skulle det gi mersmak, kan du senere ta turen til Naturhistorisk museum på Tøyen hvor et mangfold av preparerte ferskvannsdyr kan betraktes i ro og mak på Robert Collets hus. I sommerhalvåret kan du også finne norske vannplanter ute i Botanisk hage, og tropiske vannplanter er å finne hele året i Victoriahuset.

 

Kontakt:
Einar Strømnes | 22851664 | einar.stromnes@nhm.uio.no
www.nhm.uio.no