Universitetet for miljø- og biovitenskap

Står Oslo på trygg grunn?

Copyright: Shutterstock

Copyright: Shutterstock

Vann speiler våre aktiviteter og danner avslørende historiske arkiv. Men vann kan også være ødeleggende.

I bakken under det pulserende bylivet i Oslo er det full av kanaler som brukes som transportårer for T-bane, kloakk med mer. Står sentrum på trygg grunn eller kan Oslo synke sammen? På vår stand kan du bli med på geofysiske målinger som avslører grunnforholdene.

Vannet avslører også hvordan utslipp fra industri, landbruk og veitrafikk har satt sine gjørmete lag med fotspor i innsjøer. Klarer du å tyde de ulike hendelsene i sedimentenes historie?

Uten vann, intet liv. Organismene i vann er mange. Finner du noen i mikroskopet?

 

Kontakt:
Mari Steinert | 93450202 | mari.steinert@umb.nowww.umb.no