CIENS

Frisk luft og rent vannCIENS,8.aug.(2)

Hva skjer med luft, vann og dyr når byene blir større og større og bilene stadig fler?

CIENS-samarbeidet tar dagens miljøutfordringer på alvor, og lar forskere med ulik bakgrunn møtes på tvers av fagfeltene. Vi slår sammen vår kunnskap om vann, luft, klima, natur, meteorologi, oseanografi, transport, byplanlegging og styring og organisering av samfunnet, for å få til sunn og bærekraftig byutvikling.

CIENS er et samarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. Omkring 500 forskere samarbeider på tvers av naturvitenskap og samfunnsvitenskap, under mottoet «flere tanker i hodet».

Disse er med i CIENS:

  • CICERO Senter for klimaforskning
  • Meteorologisk institutt (met.no)
  • NILU – Norsk institutt for luftforskning
  • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • Universitetet i Oslo (UiO)

Kontakt:
Erik Tollefsen | 908 54 963 | eriktol@cicero.oslo.no | www.ciens.no