CIENS: CICERO Senter for klimaforskning

Handlingene våre påvirker klima

Foto: Gonzalo G. Useta

Foto: Gonzalo G. Useta

Drivhusgasser gjør at jorda kan holde på varme. Uten disse gassene ville det vært 33 grader kaldere enn i dag.

Siden den industrielle revolusjonen har menneskenes bruk av fossilt brensel økt mengden CO2 i atmosfæren med over 40 prosent. Handlingene våre har gjort det omlag 0,8 grader varmere, og enda varmere blir det om vi ikke gjør noe med forbruket vårt.

På standen til CICERO Senter for klimaforskning får du vite mer om hvordan vi mennesker påvirker klimaet rundt oss, hvorfor vi må begrense de menneskeskapte utslippene og hvordan menneskene som bor i områder der klimaendrin­ger allerede merkes håndterer det.

Kontakt:
Erik Tollefsen| 908 54 963 |erik.tollefsen@cicero.oslo.no | www.cicero.uio.no