CIENS: NIBR Norsk institutt for by- og regionforskning

Klimatilpasning og kommunikasjon

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Mange steder i verden må byer og mennesker tilpasse seg et klima i endring. Ekstremnedbør, flommer, jordskred og andre hendelser krever planer, tiltak og beredskap. Men hvilke ord og begreper bruker myndighetene når de kommuniserer rundt disse temaene?

NIBR forsker på klimatilpasning i blant annet Russland, Afrika, India og Norge.

På Forskningstorget 2014 vil vi vise noen av forskjellene på disse landene: Hva gjøres for å tilpasse seg et klima i endring og hvordan kommuniseres det rundt klima og miljø?
Brukes begrepet «menneskeskapt klimaendring», eller er ordbruken heller «uønskede hendelser» og naturkatastrofer?

Besøk oss i CIENS-teltet og finn ut mer!

Kontakt:
Inger Lise Næss | 452 77 566 |ingerlisen@nibr.no | www.nibr.no