CIENS: NINA Norsk institutt for naturforskning

Hva gjør en naturforsker?

Foto: Norsk institutt for naturforskning - NINA

Foto: Norsk institutt for naturforskning – NINA

Moderne kommunikasjonsteknologi hjelper forskerne å avsløre naturens hemmeligheter.

Det kan være vanskelig å studere dyr som vi ikke ser så ofte. Men forskerne har funnet frem til gode løsninger. Med moderne kommunikasjonsteknologi kan forskerne blant annet studere villreinen på Hardangervidda og følge ulven i Østmarka på nært hold.

Stikk innom NINA og finn ut hva naturforskere egentlig driver med!

Kontakt:
Erik Framstad | 40631752 | Erik.Framstad@nina.no | www.nina.no