CIENS: TØI Transportøkonomisk institutt

Hvor sikker er skoleveien din?

Foto: TØI

Foto: TØI

Vinteren 2014 og våren 2015 inviteres alle elevene i Oslo-skolene til å være «skoleveisagenter» og registrere hva de synes om skoleveien sin. På TØIs stand på forskningstorget kan du se hva du har i vente.

Ved hjelp av en app på smarttelefonen trykker du  🙂 dersom du finner et sted på veien som du synes er sikkerhetsmessig bra. Dersom det er trafikkløsning som er utfordrende (uoversiktlig fotgjengerfelt etc) trykker du 🙁

Du kan også delta i en undersøkelse hvor du svarer på hvordan du opplever skoleveien din og sammenligne resultatet med hva andre svarer.

Kontakt:
Harald Aas | 926 05 899 | ha@toi.no | www.toi.no