CIENS: UiO, Institutt for geofag

Vann farger den blå planeten

Foto: NASA

Foto: NASA

Vann. Vann i bekker, i elver og innsjøer. Vann i bakken, myr og jordsmonn, sand og stein. Vannforsyning. Rent drikkevann. Vannkraft.

Mye vann kan gi flom og skred, for lite gir tørke. Snø og is, og isbreer, eller vanndamp og skyer. Vann transporter energi fra havet til atmosfæren. Skyer. Nedbør. Vær. Klima.

Vann gir liv. Vann bryter ned og forvitrer stein og fjell. Vann transporter næringsstoffer, sand og grus. Kanskje ut i havet. Sedimentene kan bygge nye steiner og bergarter.

Vann over alt. Vann strømmer ut fra jordens indre i oseaniske midthavsrygger. Her dannes ny havbunn og jordplate. Samtidig presses andre deler av dem sammen til nye ruvende fjellkjeder som igjen brytes ned av vann.

I CIENS-teltet kan du snakk med oss fra Institutt for geofag om prosessene som former vår fascinerende planet.

Kontakt:
Thor A. Thorsen | 41223956 | t.a.thorsen@geo.uio.no  | www.mn.uio.no/geo/