FME SUCCESS

CO2-lagring, dypt under havets bunn?

Illustrasjon: Alligator film/BUG/Statoil

Illustrasjon: Alligator film/BUG/Statoil

Lik det eller ikke, men fossile energikilder vil fortsatt være viktig globalt i flere 10-år. Men CO2-håndtering fra store utslipp med CO2-lagring under havets bunn kan bli et viktig klimatiltak. Kanskje i Nordsjøen? Har vi kunnskapen for slik trygg lagring i 1000ner av år? Hvordan kan det overvåkes?

Er du interessert i hvordan CO2-lagring kan redusere klimaeffektene. Besøk boden til FME SUCCESS.

FME SUCCESS er et senter hvor forskingsinstitutter og universitetene i Oslo og Bergen samler sin brede kunnskap fra oljeleting for å forstå hva som skjer i CO2-lager, men også til å overvåke dem og skille mulige effekter fra naturlige variasjoner.

Kontakt:
Thor. A. Thorsen | 412 23 956 | t.a.thorsen@geo.uio.no | www.fme-success.no/