Handelshøyskolen BI

Talent for kommunikasjon?

Foto: Torbjørn Bruvold

Foto: Torbjørn Bruvold

Er du utadvendt? Er du åpen for andres ideer? Er du omgjengelig? BIs test «Talent for kommunikasjon?» gir svar.

Utadvendthet, åpenhet og omgjengelighet er tre personlighetstrekk som vil hjelpe deg når du skal snakke med andre. Populært kan vi si at om du skårer høyt på disse tre trekkene, har du stort talent for kommunikasjon.

Handelshøyskolen BI har utviklet en pedagogisk test for å måle ditt “Talent for kommunikasjon”.

Testen passer for alle fra 14-100 år. Du får personlig tilbakemelding om hva testen forteller. De får også vite mer om hvilke rolle personligheten vår spiller.

Kontakt:
Audun Farbrot | 46 41 02 30 | audun.farbrot@bi.no | www.bi.no/bizreview/