HiOA, Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap

Bilder som forandrer

Foto: Gabi Hurlen

Foto: Gabi Hurlen

Kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke- etnisk norske analfabeter.

Vi lever i en økende globalisert verden der vi møter multikulturelle utfordringer når det gjelder kommunikasjon og det å forstå hverandre. Livsstilssykdommen diabetes type 2 opptrer hyppigere i gruppen av ikke- vestlige innvandrere.

Hvordan kan helse- og sosialpersonell veilede og hjelpe ikke- etnisk norske analfabeter når tolk ikke er tilstede?

I boden vår kan du se eksempler på hvordan bilder brukes i kostholdsveiledning.

Kontakt:
Kari Høium | 64 84 93 16 / 416 53 063 | kari.hoium@hioa.no | www.hioa.no