Miljøstatus.no

Klima i endring

Foto: Fotolia, Kwest

Foto: Fotolia, Kwest

Temperaturen øker, isen smelter, havet stiger og det blir flere ekstreme værhendelser som hetebølger og kraftig nedbør. Hva er det egentlig som skjer? Hva betyr det for mennesker og natur? Og hva kan vi gjøre få å redusere utslippene og tilpasse oss et endret klima?

Alt dette og mer får du svar på hvis du besøker Miljøstatus.no  sin stand på Forskningstorget. Her kan du se filmer, delta i kunnskapsduell og finne ut hvordan stedet du bor kan bli påvirket av klimaendringene. Vi deler også ut en helt ny versjon av brosjyren «Klima i endring» med oppdatert informasjon fra FNs klimapanel.

Kontakt:
Ingrid Marie Nissen | 73 58 05 00/452 91 087 | ingrid.nissen@miljodir.no |www.miljødirektoratet.no