UiO, Det humanistiske fakultet

Antikkens mennesker i sine egne stemmer og skrifter

Foto: Arthur Sand

Foto: Arthur Sand

Editing Greek and Egyptian papyri in Oslo

Papyrussamlingen som tilhører Universitetsbiblioteket i Oslo, består av over 2000 tekster på papyrus. Tekstene, som er på gresk, latin, egyptisk og arabisk, ble kjøpt via antikvitetshandlere i Egypt mellom 1910 og 1936. De stammer både fra perioden da Egypt var gresk (fra 332 fvt.), senere romersk provins (fra 31 fvt.) og fra tidlig i Egypts arabiske periode (fra 641 evt). Innholdsmessig dekker tekstene et bredt spektrum, fra klassisk poesi og prosa til dokumenter om hverdagslivet. Således belyser de samfunnslivet i Egypt fra landet ble erobret av Aleksander den Store til den arabiske overtagelsen.

Møt forskerne som tyder og oversetter disse tekster og som gir de døde sine stemmer tilbake, og lær om Universitetsbibliotekets digitaliseringsprosjekt!

Kontakt:
Anastasia Maravela |22856843| anastasia.maravela@ifikk.uio.no |www.hf.uio.no/
Federico Aurora |22855533 | federico.aurora@ub.uio.no | www.hf.uio.no/