UiO, Det humanistiske fakultet, Institutt for arkeologi, konservering og historie

Vikingtidens smykkestøpere

Arkeologene har funnet tusenvis av smykker fra vikingtiden og mye avfall fra smykkestøping. Smykkene ble laget av dyktige håndverkere som hadde tilgang til råmaterialer av høy kvalitet.

I boden vår kan du lære mer om hvordan smykkene ble laget og om hvordan håndverkerne ble inspirert av nye impulser.

Du kan undersøke kopier av smykker og redskaper, og høre om hvordan forskning og utgravninger gir ny kunnskap om vikingtidens smykkestøpere. Du kan også på være med på å lage et smykke.

Om besøket vekker interessen for vikingtidens smykker, kan du senere rusle bort på Kulturhistorisk museum for å se originalene i utstillingen.

Kontakt:
Unn Pedersen | 22841999 | unn.pedersen@iakh.uio.no |www.hf.uio.no/iakh/

Copyright: Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo, fotograf E.I. Johnsen.