UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn

Er det viktig å være sterk?

Foto: Line Blixt Haukland

Foto: Line Blixt Haukland

Hvor sterk er du egentlig? Test styrken din hos FYSIOPRIM!

Forskerne i FYSIOPRIM har funnet ut at det er en sammenheng mellom grepsstyrke og hvor gammel du er. Men det er hvis du er over 50 år. Kom og test din egen grepsstyrke og bli med og lag statistikk for deltagernes grepsstyrke på Forskningstorget 2014.

Hva kan vi bruke disse målingene til? Og hvorfor tror forskerne at det er viktig å være sterk?

Kontakt:
Anne Therese Tveter | 22845068 | a.t.tveter@medisin.uio.no |www.med.uio.no