UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn

Hvem skal vi redde først?

Foto: Anbjørg Kolaas, UiO

Foto: Anbjørg Kolaas, UiO

Gravide? Unge? Eller gamle?

Med begrensede midler og helsepersonell må vi prioritere hvem som skal få behandling først. På vår stand kan du prioritere hvem som bør reddes først etter et flykrasj.

Diskuter dine vurderinger med forskere innenfor helseøkonomi og medisinsk etikk. Skal du redde den som er hardest skadet først? Har alder noe å si? Har det noe å si hvor dyr behandlingen er?

Kontakt:
Hans Olav Melberg | 22845031 | h.o.melberg@medisin.uio.no |www.med.uio.no