UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Visste du at halvparten av hjernecellene dine ser ut som stjerner

Foto: Wannan Tang

Foto: Wannan Tang

– og at de snakker med hverandre og med omgivelsene?

Vi har forskjellige typer celler i hjernen. De fleste har hørt om nerveceller, men vi har faktisk like mange gliaceller. En type gliacelle har stjerneform og kalles stjerneceller. I over hundre år antok hjerneforskere at stjernecellene var passive støtteceller. De ble sett på som fyllmasse eller lim mellom nervecellene (ordet glia betyr faktisk lim). Nå vet vi at stjernecellene slett ikke er tause!

GliaLab studerer vi hvordan stjernecellene snakker med nerveceller og blodåreceller. Vi lager et vindu i hodeskallen på bedøvede forsøksmus og titter ned i hjernebarken med avanserte lasermikroskop.

Kom innom standen vår for å lære mer om hvordan hjernens stjerneceller kommuniserer. Kanskje du til og med får holde en ekte hjerne?

Kontakt:
Erlend A. Nagelhus | 91 73 63 16 | e.a.nagelhus@medisin.uio.no | www.med.uio.no/imb/forskning/grupper/gliaceller/