UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Hva skjer i hjernen din?

Foto: UiO

Hvorfor husker du? Og hva skjer i hjernen din akkurat nå? Foto: UiO

Akkurat nå, mens du leser denne teksten, farer milliarder av elektriske signaler gjennom cellene i hjernen din.

Hva er hukommelse? Hva er bevissthet?  Hva skjer i hjernen din når du føler noe? Hvordan kan elektriske impulser kode tanker? Men hva er egentlig disse gåtefulle hjerneprosessene? Vi prøver å finne svarene.

Hos oss kan du:
– Se hjernebølger
– Se levende hjernevev og hjerneceller
– Se og høre hjernecellene sende signaler til hverandre
– Se matematiske modeller av hjernecellenes signaler

Kom og sjekk hva som foregår i hjernen din!

Kontak:
Johan Storm | 22 85 12 46 | j.f.storm@medisin.uio.no |
www.med.uio.no/imb/forskning/grupper/hjernesignaler/index.html