UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Kald hjelp til små hjerner

Foto:UiO

Foto:UiO

Hva gjør vi når noe går galt ved fødselen?

Under en uventet vanskelig fødsel kan for lav blodtilførsel og for lite oksygen til babyen føre til hjerneskade. Dette er en av hovedårsakene til alvorlig funksjonshemming, og en sjelden gang død hos nyfødte.

Kom og lær om hvordan dyreforsøk har ledet til effektiv behandling mot hjerneskader hos nyfødte.

Det finnes kun én effektiv form for behandling for disse babyene i dag; terapeutisk nedkjøling, også kalt hypotermibehandling. Du kan selv få prøve ut effekten av hypotermi!

Kontakt:
Marianne Thoresen | marianne.thoresen@medisin.uio.no| 22851221
Mari Falck | mari.falck@medisin.uio.no
Thomas Wood | t.r.wood@medisin.uio.no |www.med.uio.no