UiO, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Sosiale og økonomiske skiller i Oslo

Illustrasjon: Maren Toft og Jørn Ljunggren

Illustrasjon: Maren Toft og Jørn Ljunggren

Oslo har en lang historie med sosiale grenser. Historisk trekkes disse opp som et øst-vest-skille langs Akerselva, men stemmer dette også i dag?

Hva er egentlig gjennomsnittlig inntekt og utdanningsnivå i Ullevål hageby, på Holmlia eller på Bygdøy? I hvilken bydel kan folk forvente å leve lengst?

På forskningstorget kan du selv undersøke byens sosiale skiller gjennom et interaktivt kart. Hvilke sosiale klasser tilhører personene i akkurat ditt nabolag?

Kontakt:
Dyveke Johnsen | 22 85 44 18 | dyveke.johnsen@sosgeo.uio.no|  www.sv.uio.no/iss