UiO, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Økonomisk institutt/ESOP

Trekk et lodd i livslotteriet

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Loddet du trekker i Livslotteriet bestemmer hvor du blir født.

Har du tenkt på hvor stor sannsynligheten er for at du hadde blitt født i et helt annet land, i et helt annet samfunn? Hvordan hadde livet ditt vært da? Hadde du hatt mulighet til å ta utdannelse? Hvor mye hadde du hatt å leve av?

Hva er Gnierindeksen? Delta i konkurransen!

Utforsk verden i vårt interaktive kart og finn ut hvilke land som er gjerrige. Dette er samfunn hvor de rike samler seg formue og lar de fattige leve i nød. Delta i vår konkurranse og vinn klingene mynt.

Kontakt:
Rhiana Berg-Seeley | 98078940 |rhianab@econ.uio.no | www.sv.uio.no/econ/