UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Digitale læringsressurser – kommunikasjon, læring og distraksjon

Foto: Linn Stensrud

Foto: Linn Stensrud

Mobiler, PCer og apper har forandret måten vi kommuniserer, finner informasjon, deler opplevelser og lærer. De nye teknologiene gir mange muligheter for å være aktivt involvert i egen læreprosess.

Når du skal lære noe nytt, lærer du mest dersom du er aktiv. Samtidig er teknologiene en kilde til distraksjon. PC-ens inntog i klasserommet har ført til store mengder kopiering, plagiering og ikke-faglig surfing. I boden vår kan du få vite mer om forskning på læring og bruk av digital teknologi i skolen og på museum. Du kan også prøve deg som forskerspire ‘i museet’ med interaktive landskapsmodeller, og du kan være med på å videreutvikle en læringsressurs til skolen.

Kontakt:
Ingvill Rasmussen | 22840749 | ingvill.rasmussen@iped.uio.no | www.uv.uio.no/

tlf:22840749