UiO, Institutt for biovitenskap

Fugle-karaoke og øgle-dans

UiO, Inst.for biovitenskap

Foto: Antonieta Labra Lillo

 Hos oss kan du etterlikne fugle-sang i ren Idol-stil, og lære danse-trinn fra øgler.

Dyr kommuniserer med hverandre hele tiden, og det er viktig for at de skal kunne overleve og reprodusere. Enten det er for å tiltrekke seg en partner eller advare mot farer. På vår stand vil du kunne høre fugler som synger med ulike dialekter og se video av øgler som danser for å imponere mulige partnere. Og visste du at fugler som lever i byer synger høyere enn fugler i skogen på grunn av støy fra oss mennesker? Kom til oss for å høre forskjellen!

Kontakt:
Helene Lampe | 22 85 45 82 |h.m.lampe@ibv.uio.no | www.mn.uio.no/ibv/