UiO, Naturhistorisk museum

Kommunikasjon mellom kjønn

Foto: Bjørn Aksel Bjerke, NHM

Foto: Bjørn Aksel Bjerke, NHM

Kjønn, og kommunikasjonen mellom dem, er en nøkkel til å forstå mangfoldet av livsformer på Jorda.

Kjønn er en grunnleggende forskjell mellom individer. Den skaper spenninger, konkurranse og tiltrekning. Og forskjeller er selve fundamentet for evolusjon. Artene utvikler ikke bare tilpasninger til det ytre miljø, de formes også av kjønnskamp og tiltrekning til det motsatte kjønn.

Valg av en make er en viktig del av livet hos kjønnete organismer. For å sikre at dette valget blir best mulig, har det utviklet seg mange former for kommunikasjon. Hos dyr er visuell kommunikasjon ved for eksempel flott hodepryd eller kurtisespill vanlig. Det samme er lyd- og luktkommunikasjon. Men visste du at det også foregår kommunikasjon mellom kjønnscellene etter paringsakten?

Kontakt:
Einar Strømnes | 22851664 | einar.stromnes@nhm.uio.no | www.nhm.uio.no