UiO, Odontologisk fakultet

Kan bakterier snakke sammen?

Hva sier bakteriene som bor hos oss?

Hva sier bakteriene som bor hos oss?
Foto: Jan Unneberg, UiO

Hver dag foregår det en stille konversasjon blant de mest suksessrike livsformene på planeten vår.

De 5,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000 encellede bakteriene som finnes på jorden,  har utviklet en egen evne til å samle seg, snakke sammen og ikke minst koordinere adferden sin.

På det Odontologiske fakultet prøver vi å finne ut av hva bakteriene i kroppen vår prater om, hvilke språk de bruker og ikke minst om det er mulig at vi prater med dem?

Kom til standen vår for å finne ut hvor mange bakterier som bor i munnen din og hva de snakker om.

Kontakt:
Kim Henrik Ruud |22 85 21 99 | k.h.ruud@odont.uio.no | www.odont.uio.no