UiO, OUS, Institutt for indremedisinsk forskning, K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning

Bæsj, blod og betennelse – hva gjør det med kroppen?

Illustrasjon: Den lille muldvarpen, Omnipax forlag. Fagbilder: Sverre Holm, Martin Kummen, Maria Belland Olsen

Illustrasjon: Den lille muldvarpen, Omnipax forlag.
Fagbilder: Sverre Holm, Martin Kummen, Maria Belland Olsen

Mange tror at bæsj er bæsj og bare ekkelt. Men i dag vet vi at tarmens bakterieflora er et eget univers sammensatt av mange ulike typer bakterier som samspiller med hverandre og med vertens kropp. Bakteriefloraen kan bidra til helse og velvære eller til mange ulike typer sykdom, også i mage-tarmsystemet og hjertet. For å forstå dette bedre forsker vi på hvordan tarmbakteriene påvirker immunforsvaret og gir betennelse som kan lede til sykdom.

På standen vår kan du få se hvordan et stoff fra en spesiell krabbe kan påvise bakterier. Du vil få anledning til å studere hvordan immunforsvaret fungerer og hvordan et sykt hjerte ser ut forstørret i mikroskop. Du vil også få mulighet til å se hvordan tarmens bakterieflora kan avsløres.

Kontakt:
Bente Halvorsen | bente.halvorsen@rr-research.no | 23072783 |http://ous-research.no/riim/
Annika Michelsen | annika.michelsen@rr-research.no | 23073616 |http://ous-research.no/riim/
Johannes Espolin Roksund Hov | j.e.r.hov@medisin.uio.no | 91687143 |http://ous-research.no/riim/