Fakultetet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus,

Foto: Stock photo © mediaphotos

Foto: Stock photo © mediaphotos

Sunt kosthold for alle

Kostholdet i Norge blir stadig mer flerkulturelt. Helsemyndighetenes kostråd er i stor grad basert på et tradisjonelt norsk kosthold.

Forskningsmiljøet ved Samfunnsernæring jobber med å fremme sunt kosthold for alle. Vi er opptatt av å fremme norske kostråd og anbefalinger til folk fra ulike kulturer. Samtidig er vi opptatt av hva andre kulturer kan bringe med seg av sunne matvaner inn i det norske kostholdet. Kålrabi eller okra? Rug eller quinoa? Alt er bra når det er sunt! Kom og hør mer om forskningen vår. Smaksprøver og quiz!

 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultetet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse
Kontaktperson: Laura Terragni
Telefonnummer: 907 89 479
E-post: laura.terragni@hioa.no
www.hioa.no

Hioa Logo s-h orig