Folkehelseinstituttet

© Francis Hammond/6PA/MAXPPP

© Francis Hammond/6PA/MAXPPP

Mat og folkehelse

Hvilken mat er den beste for helsen din? Hvordan kan vi få et kosthold som både er bærekraftig og helsefremmende? Er økologisk mat sunnere? Hvorfor er det viktig å unngå unødig bruk av antibiotika i maten til dyrene vi spiser?

På Folkehelseinstituttet følger vi med på endringer i folkehelsen over tid: Lever vi annerledes? Spiser, sover, beveger vi oss på nye måter? Vi forsker på hva som kan føre til endringer i folks helse. Mat er viktig for den enkeltes helse – og dermed for folkehelsen i stort. Svarene kan gi grunnlag for politiske beslutninger og sunne levevaner. På Forskningstorget kan du høre mer om hva vi vet om mat som du kan ha nytte av.

 

Folkehelseinstituttet
Kontaktperson: Unni Harsten
Telefon: 21077000
E-post: UnniHagelund.harsten@fhi.no