Institutt for biovitenskap, UiO

Close up image of human hand holding test tube. Colourbox/Sergey Nivens

Close up image of human hand holding test tube. Colourbox/Sergey Nivens

Frankensteinplanter?

Større befolkning, mindre jordbruksareal og klimaendringer gjør det vanskelig å produsere nok og trygg mat til alle. Kan løsningen være genmodifisert mat?

Genmodifiserte organismer, ofte bare kjent som GMO, er planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi. Visste du at GM-ris kan forhindre at barn mister synet og at søtpotet er en naturlig GM-plante? På vår stand kan du se hvordan man går frem for å lage GM-planter og høre om hvordan forskere bruker GMO til å forstå hva forskjellige gener gjør. Du kan hente ut arvestoff fra jordbær, lage selvlysende planter, og se mutante blomster som likner på blomkål. Klarer du å finne planten som er modifisert? Kom innom vår stand og test!

 
Institutt for biovitenskap, UiO
Kontaktperson: Melinka Alonso Butenko
Telefonnummer: 22854573
E-post: m.a.butenko@ibv.uio.no
www.mn.uio.no/ibv

MN_BIOVITEN_Segl_A_cmyk