Institutt for helse og samfunn, UiO

IMG_2066… uten mat og drikke …

Uten mat og drikke duger vi ikke – vi lager en app om kosthold for helse, trivsel og aktivitet hos eldre og andre.

Vi prøver nå ut «APPETITT» (Applikasjon om ernæring – tiltak for helse og trivsel) for å se om en app kan fremme matglede, bidra til å velge variert, sunn mat og forenkle hverdagen for eldre. Målet er å være frisk og uavhengig så lenge som mulig, og forebygge feil- og underernæring.

 

 

 

Institutt for helse og samfunn, UiO
Kontaktpersoner: Caroline Farsjø, Anne Moen
Telefonnummer: 93261080
E-post: caroline.farsjo@medisin.uio.no
www.med.uio.no/appetitt