Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Foto:S teffen Adler

Foto: Steffen Adler

Tenk om kua bare spiser kortreist mat

I fremtiden kan importert soya i kraftfôret erstattes av høyverdig protein laget av flis fra norske grantrær

Behovet for å produsere norsk dyrefôr av råstoff som ikke konkurrerer med maten vi spiser gjør at forskere leter både til lands og til vanns for å finne nye fôrressurser til husdyrene våre. Kanskje Dagros og Nasse Nøff i fremtiden spiser fôr laget av trær, tang og tare. Også andre mer vanlige norske vekster som rapsfrø er under utprøving. Målet er å øke andelen av norskprodusert fôr til husdyrene våre.

 

 

 

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Kontaktperson: Margareth Øverland
E-post: margareth.overland@nmbu.no
Telefon: 67232655
www.nmbu.no

Foto: Schutterstock