Institutt for klinisk medisin, UiO

Foto: Rune Horneland

Foto: Rune Horneland

Hvordan går det med meg om jeg trenger ny nyre? Kan jeg få to?

Organtransplantasjon – forskning gjør livet bedre!

Siden slutten av 60-tallet kan norske pasienter med nyresvikt få transplantert en ny nyre. Fra begynnelsen av 80-tallet har vi også hatt muligheten til å transplantere andre organer. Forskning på immunforsvaret, kirurgi og annen behandling har bidratt til fantastiske fremsteg. Nå lever de fleste transplanterte både godt og lenge. På standen vår kan du se: Hvordan virker medisin som hindrer immunforsvaret fra å angripe transplanterte organer?  Hvordan ser celler som produserer insulin ut i mikroskop?  Hvordan kan fisk hjelpe transplanterte pasienter?  Hvor flink vil du være til å ta medisiner – test deg selv. Stiftelsen Organdonasjon informerer om sitt arbeid for å skaffe flere nyrer og andre organ til trengende pasienter.

 

 

UiO_Medisinske_Segl_A_cmyk

Institutt for klinisk medisin, UiO
Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon
Kontaktperson: Anders Åsberg
Telefonnummer: 23071937
E-post: anders.asberg@ous-hf.no
www.med.uio.no/klinmed

OUS_logo_CMYK