Institutt for medisinske basalfag, UiO

UiO medisisnke basalfag 1Hvordan lager hjernen opplevelsene dine? Kan bevisstheten måles?

Hjernen lager alt du opplever: Alt du ser, hører, føler, tenker, drømmer og ønsker. Men vitenskapen kan ennå ikke forklare hvordan fysiske hjerneprosesser gir opplevelser.

Vår forskergruppe måler elektriske hjernebølger etter magnetisk stimulering, som forandres fra bevisstløshet til bevisst tilstand. Dette kan teste teorier om hva bevissthet er, og hjelpe hjerneskadde pasienter som ikke viser tegn til bevissthet.

Her kan du se og høre:
– Hjernebølger og magnetisk hjernestimulering
– Levende hjerneceller som «snakker» med hverandre
– Matematiske modeller av hjernecellene

I Forum for bevissthetsforskning kan du også lære mer om dette: http://bevissthetsforum.no/

Institutt for medisinske basalfag, UiO

Kontaktperson: Johan F. Storm
Telefonnummer: 99295763
E-post: j.f.storm@medisin.uio.no
http://www.med.uio.no/imb/english/research/groups/brain-signalling/index.html

MED_IMB_Segl_A