Det odontologiske fakultet, Institutt for oral biologi, UiO

Foto: Maria A. Landin

Foto: Maria A. Landin

Mat og arvestoff

Hvordan fordøyer vi arvestoffet fra dyr og planter?

Hva skjer med arvestoffet fra dyr eller planter vi spiser. Får vi nye gener fra hamburger, fiskepinner eller salat? Hva er gener og hvordan blir genene fordøyd i kroppen etter at vi har fått i oss mat? Bli med for å se hvordan forskere utnytter kunnskap om dette til å forske på hvordan genene styrer tannutvikling hos mus.

 

 

 

 

HF_IOB_Segl_ADet odontologiske fakultet, Institutt for oral biologi, UiO
Kontaktperson: Maria A. Landin
Telefonnummer: 94823019
E-post: mariaal@odont.uio.no
www.odont.uio.no