Institutt for plantevitenskap, Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU

Foto: Anne Marie Nicolaisen

Foto: Anna Marie Nicolaysen

Hvordan kan du påvirke matsystemet?

Det blir produsert for mye mat i verden i dag og en god del blir til avfall før den når forbrukeren.  Hvordan kan vi tilpasse matproduksjonen vår til lokale ressursforhold og få til en bedre kommunikasjon med forbrukerne?

Agroøkologi er landbruk, mat og miljø sett i sammenheng.  Delta i samtale om møtet mellom natur og samfunn, om økologi og hvordan våre handlinger påvirker matsystemet. På vår stand får du innblikk i hva som gir motivasjon, forståelse, varig kunnskap og evne til ansvarlig handling blant våre studenter fra inn- og utland.

 

 
Institutt for plantevitenskap, Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU
Kontaktperson: Anna Marie Nicolaysen
E-post: anna.marie.nicolaysen@nmbu.no
Telefon: 412 47 835
www.nmbu.no

Foto: Schutterstock